Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Cardörite karton displeýi we kagyz gaplamasyDizaýner we öndüriji

“Raymin Display Products Co., Ltd.”2012-nji ýylda esaslandyrylan kagyz gaplamalaryny we karton POP displeýlerini dizaýn etmekde we döretmekde ýöriteleşen hünärmen öndüriji, şol sanda pol displeýleri, PDQ displeýleri, gapdalyndaky displeýler, hasaplaýjy displeýler, ahyrky gapak displeýleri, palet displeýleri, ýokary hilli sowgat gutulary, gasynlanan karton bukulýan karton, kagyz haltalary we biodegrirlenip bilinýän gaplama.
Zawodymyz Foshanda, 50,000 ㎡ zawod meýdany bilen ýerleşýär.Bizdiňe bir müşderilere däl, üpjün edijilere we işgärleriň dolandyryşyna hem üns beriň.Zawodymyzyň we işgärlerimiziň ösüşi bilen ulalýarys.200-den gowrak işgärimize, şol sanda 20 ökde we tejribeli inersener bilen buýsanýarys.Adamlara gönükdirilen dolandyryş ýörelgelerini ulanýarys.

Aýratyn önümler

Üýtgeşik Karton Ekrany, Kagyz Gaplamak we Goýmak bilen önümiňizi ajaýyp edeliň

Iň soňky habarlar

 • Ekran tekjelerini satyn alanyňyzda nämä üns bermeli

  Kagyz tekjesi terminalda sessiz öňe süriji hökmünde çykyş edýär, şonuň üçin öz önümleriňizi satmak üçin laýyk kagyz tekjesini görkezmek üçin guty saýlamak gaty möhümdir.Tapawut üçin demir, agaç ýa-da kagyz tekjelerini saýlaň ...

 • Kagyz displeýi barada az bilim

  Marketing guraly hökmünde, POP mahabaty bilen birlikde işlenip düzülen kagyz displeýleri (kagyz displeý stendleri).Greenaşyl daşky gurşawy goramagyň, amatly transportyň we çalt ...

 • Önümçilik ussahanasy
 • Karton displeý döretmek
 • Karton displeý
 • Kosmetika gutusy

Biz näme edýäris

“Raymin Display” öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde pudagyň ösüşine ygrarly bolar, innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiki innowasiýalary, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny güýçlendirmegi dowam etdirer we dünýä müşderilerine iň amatly gaplama we displeý çözgütleri bilen üpjün etmäge çalyşar.

 • Dizaýn, prototip, önümçilik we eltip bermekden bir nokatly hyzmat.Dizaýn, prototip, önümçilik we eltip bermekden bir nokatly hyzmat.

  Hyzmat

  Dizaýn, prototip, önümçilik we eltip bermekden bir nokatly hyzmat.

 • BSCI, CQC, FSC, IQBET, ISO 9001, Walmart, Disney we FSC tarapyndan barlandy.BSCI, CQC, FSC, IQBET, ISO 9001, Walmart, Disney we FSC tarapyndan barlandy.

  Şahadatnama

  BSCI, CQC, FSC, IQBET, ISO 9001, Walmart, Disney we FSC tarapyndan barlandy.

 • “Walmart”, “Disney”, “Target” we “Costco” satyjylary bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýuň.“Walmart”, “Disney”, “Target” we “Costco” satyjylary bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýuň.

  Hyzmatdaşlyk işi

  “Walmart”, “Disney”, “Target” we “Costco” satyjylary bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýuň.